Huvudverksamheten för Huskvalitet är kontrollansvar enligt plan och bygglagen (PBL) för nybyggnation samt om, och tillbyggnationer av villor. Våra uppdragsgivare är främst privatpersoner – men också fastighetsbolag och entreprenörer. Du hittar oss i både Boverkets (www.boverket.se) och SITACs (Swedish Institute for Technical Approval in Construction) förteckning över kontrollansvariga med riksbehörighet. Huskvalitet har ett brett nätverk av både husleverantörer och entreprenörer inom byggsektorn och vi hjälper gärna till vid val av entreprenörer.